Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 10/2024 Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uchwałą nr 13 powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Lenartowicza na...
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A., wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu oraz powołanie członka Rady Nadzorczej.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A., wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu oraz powołanie członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący z plikiem 15/2024 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych...