Podpisanie znaczącej umowy

Podpisanie znaczącej umowy

Raport bieżący 23/2024 Zarząd Spółki Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2024r. Spółka podpisała z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego zawartej w dniu 23 września 2021 roku (raport bieżący...
Zmiany w składzie organów Spółki.

Zmiany w składzie organów Spółki.

Raport bieżący 16/2024 Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 3 ksh oraz art. 383 §1 ksh i § 11 ust. 2 lit. h Statutu Spółki, w dniu 27 czerwca 2024 roku delegowała...