Zawarcie transakcji zabezpieczających

Raport bieżący 22/2021 Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje o zawarciu w dniu 10.11.2021 r. z Santander Bank Polska SA 12 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na 2022 rok w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla...

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

Raport bieżący 21/2021 Zarząd Sanok Rubber Company S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z 29 stycznia 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku, który ustala się na dzień 17 listopada 2021r.   Podstawa prawna:...