Zawarcie transakcji zabezpieczających

Raport bieżący 23/2021 Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje o zawarciu w dniu 12.11.2021 r. z mBank SA 23 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na lata 2022-2023, w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich...