Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący z plikiem 48/2021 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą i art. 402²...