Powołanie osoby zarządzającej

Raport bieżący 52/2021   Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 1 grudnia 2021 r. Pana Michała Romańskiego w skład Zarządu Spółki do pełnienia...

Korekta w skonsolidowanym raporcie kwartalnym

Raport bieżący 51/2021 Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Emitent”) informuje, że w wyniku omyłki na etapie przygotowania do publikacji, w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za okres dziewięciu miesięcy...