Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta

Raport bieżący 50/2021   Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 16 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki, na wniosek...

Grupa K2 szacuje rezultaty trzech kwartałów 2021 roku

Grupa K2 szacuje rezultaty trzech kwartałów 2021 roku Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała wstępne szacunkowe dane finansowe za okres styczeń-wrzesień 2021 roku. Trzeci kwartał potwierdził wzrostowe trendy. Przychody operacyjne były ponownie wyższe niż w...

Grupa Sanok Rubber podsumowuje trzy kwartały 2021 roku

Grupa Sanok Rubber podsumowuje trzy kwartały 2021 roku Notowany na GPW globalny wytwórca elementów gumowych i gumowo-metalowych ma za sobą udane trzy kwartały 2021 roku. Sam trzeci kwartał można uznać za bardzo dobry, szczególnie na tle narastającej od drugiego...