Pozbud otworzył się na wielomiliardowe rynki

Data: 1 grudnia 2021 roku Temat: Omówienie sytuacji Grupy Pozbud po Q3 2021 oraz perspektyw kolejnych okresów   Pozbud otworzył się na wielomiliardowe rynki   Grupa Pozbud zanotowała w okresie trzech kwartałów 141 mln zł przychodów (+8% rdr), co pozwoliło na...

Grupa AB wypłaci dywidendę i może skupić akcje własne

Grupa AB wypłaci dywidendę i może skupić akcje własne Jeszcze w grudniu akcjonariusze największego dystrybutora IT i elektroniki użytkowej w Polsce i regionie CEE otrzymają 1 zł dywidendy na akcję. Walne Zgromadzenie również jednogłośnie zatwierdziło skup akcji...

Grupa Pozbud podsumowuje trzy kwartały 2021 roku

Grupa Pozbud podsumowuje trzy kwartały 2021 roku Grupa Kapitałowa notowanej na GPW spółki Pozbud, obecna m.in. w branży  specjalistycznych prac budowlanych i stolarki otworowej, stawia na rozwój dwóch kolejnych segmentów działalności – modernizacji wagonów kolejowych...