Wyniki testów na utratę wartości aktywów.

Wyniki testów na utratę wartości aktywów.

Raport bieżący 14/2022   Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, iż w ramach prac związanych z przygotowaniem śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku w dniu 9 września 2022 r. zostały zakończone...