Amica przygotowana na sezonowo najlepszy czwarty kwartał

Data: 16 września 2022 roku Tematyka: Omówienie sytuacji Grupy Amica po H1 2022   Amica przygotowana na sezonowo najlepszy czwarty kwartał   Grupa Amica ma za sobą trudny drugi kwartał 2022 roku, w którym zanotowała stratę operacyjną na poziomie 20 mln zł. W...

Grupa Amica podsumowuje pierwsze półrocze 2022 roku

Grupa Amica podsumowuje pierwsze półrocze 2022 roku Największy polski producent AGD odczuwa silną presją kosztową i ograniczenia działalności rynków wschodnich, co wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej negatywnie wpływa na dynamiki rezultatów finansowych...

Zmiana terminu przekazania rocznego raportu okresowego

Raport bieżący 31/2022   Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, zgodnie z §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania...

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021 Przychody z umów z klientami 1 639,7 1 570,1 353,7 345,9 Zysk z działalności operacyjnej (9,3) 74,9 (2,0) 16,5 Zysk...