Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 286 076 1 087 304 61 618 239 115 Zysk na działalności...

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY Przychody ze sprzedaży 691 183 604 170 148 876 132 867...

Grupa Sanok Rubber podsumowuje pierwszą połowę 2022 roku

Grupa Sanok Rubber podsumowuje pierwszą połowę 2022 roku Notowany na GPW globalny wytwórca elementów gumowych i gumowo-metalowych dzięki podjętym działaniom optymalizacyjnym ma za sobą bardzo dobry drugi kwartał br., który zdecydowanie polepszył obraz całego półrocza...

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021 Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-30.06.2022 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2022 01.01.-30.06.2021 PLN PLN...