Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 14 030 825,00 13 074 310,00 3 033 495,00 2 888 010,00 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 212...
AB SA Raport okresowy roczny RR

AB SA Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2021 2 020 2021 2 020 Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 8 480 024,00 7 880 912,00 1 833 400,00 1 740 830,00 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 151,00 70 761,00 21...