Budopol

BUDOPOL-WROCŁAW SA rezygnacja prezesa zarządu Raport bieżący 17/2012 Zarząd Budopol – Wrocław S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 lipca 2012 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Mirosław Motyki z dniem 31 sierpnia...

Budopol

BUDOPOL-WROCŁAW SA wykaz akcjonariuszy Raport bieżący z plikiem 16/2012 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej, Zarząd “Budopol – Wrocław” S.A. przekazuje...

Budopol

BUDOPOL-WROCŁAW SA odwołanie i powołanie członka rady nadzorczej Raport bieżący 15/2012 Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...

Budopol

BUDOPOL-WROCŁAW SA treść uchwał WZA podjętych 19 czerwca 2012 r. Raport bieżący z plikiem 14/2012 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z...

Budopol

Wybór biegłego rewidenta Raport bieżący 13/2012 Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za...

Budopol

Zawarcie znaczącej umowy Raport bieżący 12/2012 Zarząd Spółki “Budopol – Wrocław” S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów...